Design a site like this with WordPress.com
Get started

2020-2030: Decade of Activism Against Witch Persecution in Africa

*Languages listed alphabetically.*

AFRIKAANS

2020-2030: DEKADE VAN AKTIVISME TEEN DIE VERVOLGING VAN HEKSE IN AFRIKA

Advocacy for Alleged Witches (AfAW) (Afrikaans:Voorspraak vir Beweerde Hekse) kondig hiermee ‘n dekade van aktivisme teen vervolging van hekse in Afrika aan: 2020-2030. Die hoofdoel van hierdie inisiatief is om ‘n Afrika hekse te skep wat vry is van die jag van hekse, deur die mense van Afrika sensitief te maak vir heksejag en die voorspraak van vermeende hekse in Afrika binne die volgende tien jaar te lei. Om hierdie doelstelling te verwesenlik, sal AfAW aan die volgende aktiwiteite deelneem:

  • Versprei die jongste nuus oor aantygings oor heksery / vervolging van heksery
  • Betrek staats- en nie-staatsakteurs op die gebied van hekserybeskuldiging
  • Neem aksie om vermeende hekse te beskerm en om die beskuldigers op te voed
  • Probeer om plaaslike, nasionale, streeks- en wêreldinstansies te oortuig om vergrype wat gekoppel is aan heksevervolging en heksejag aan te pak.
  • Wek saam met instellings met soortgelyke doelwitte en doelstellings
  • Organiseer openbare onderwys- en verligtingsveldtogte om mense te beredeneer uit die wanopvattings wat die vervolging van hekse en ander skadelike tradisionele praktyke veroorsaak deur middel van opleiding, werkswinkels en seminare vir verskillende belangegroepe.

AfAW gebruik ‘n sekulêre, humanistiese, skeptiese en menseregte-benadering om stories oor heksery te ondersoek en verwante vergrype aan te spreek. AfAW se veldtog is gebaseer op die beginsels dat:

  • Die toeskryf van skade wat deur okkultiese maniere is gebaseer op hoorsê en verkeerde inligting, paniek en angs, vrees en bygeloof.

Ek doen ‘n ernstige beroep op alle mense van Afrika sowel as dié van die diaspora, om saam met ons te werk om hierdie belangrike doel te bereik. Dra by tot ons dekade van programme en aktiwiteite teen heksejag.

Besoek ons ​​webwerf: https://advocacyforallegedwitches.law.blog/

Stuur vir ons verslae van uit jou lande, gemeenskappe en provinsies.

Sluit aan by ons Facebook-groep: https://web.facebook.com/groups/760341817780783/. Daar is ook ‘n Whatsapp-groep waarby jy kan aansluit. Stuur ons ‘n e-pos aan advocacyforallegedwitches@gmail.com; nskepticleo@yahoo.com

Word vandag ‘n verdediger van vermeende hekse. ‘n Afrika wat vry is van die jag van hekse is haalbaar.

Leo Igwe is die hoof uitvoerende beampte van Advocacy for Alleged Witches en die inisieerder van Decade of Activism against Witch Persecution in Africa (Afrikaans: Dekade van Aktivisme teen die Vervolging van Hekse in Afrika)

ARABIC


تعلن الدعوة للسحرة المزعومين (AfAW) بموجب هذا العقد عن عقد من النشاط ضد اضطهاد الساحرات في أفريقيا: 2020-2030. الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو خلق أفريقيا خالية من الصيد الساحرة من خلال توعية الأفارقة على الصيد الساحرة وقيادة الدعوة إلى السحرة المزعومين في أفريقيا خلال السنوات العشر القادمة.

لتحقيق هذا الهدف ، سوف تشارك AfAW في الأنشطة التالية:

مشاركة آخر الأخبار عن ادعاءات السحر / اضطهاد الساحرات

إشراك الجهات الحكومية وغير الحكومية في مجال اتهام السحر

التدخل لحماية السحرة المزعومين ، وتثقيف المتهمين

الضغط على المؤسسات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية في التصدي للانتهاكات المرتبطة باضطهاد الساحرات وصيد الساحرات

التعاون مع المؤسسات ذات الأهداف والغايات المماثلة

تنظيم حملات التثقيف والتنوير العامة لإبعاد الناس عن المفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى اضطهاد الساحرات والممارسات التقليدية الضارة الأخرى من خلال التدريبات وورش العمل والندوات لمختلف مجموعات المصالح.

تستخدم AfAW منهجًا علمانيًا وإنسانيًا ومتشككًا في مجال حقوق الإنسان لدراسة روايات السحر ومعالجة الانتهاكات ذات الصلة. تستند حملة AfAW إلى المبادئ التالية:

السحر هو خرافة وجريمة وهمية لا يرتكبها أحد

تستند سمات التسبب في ضرر من خلال الوسائل الخفية على الإشاعات والمعلومات المضللة والذعر والقلق والخوف والخرافات

الاضطهاد الساحر والقتل والمحاكمات هي أشكال من انتهاكات حقوق الإنسان التي يجب عدم التسامح معها باسم الدين أو الثقافة أو التقليد.

أحث جميع الأفارقة وكذلك غير الأفارقة بما في ذلك جميع الأفارقة في الشتات على توحيد الجهود معنا لتحقيق هذا الهدف المهم. ساهم في عقدنا الخاص ببرامج وأنشطة الصيد المضادة للساحرة.

زيارة موقعنا على شبكة الانترنت

https://advocacyforallegedwitches.law.blog/.

أرسل لنا تقارير من البلدان والمجتمعات والمحافظات.

انضم إلى مجموعة Facebook الخاصة بنا

https://web.facebook.com/groups/760341817780783/. هناك أيضًا مجموعة

Whatsapp يمكنك الانضمام إليها. أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا على العنوان الدعائي: nskepticleo@yahoo.com

كن من دعاة الساحرة المزعومة اليوم. إن الصيد الساحر لأفريقيا الحرة أمر ممكن.

ليو إغو هو الرئيس التنفيذي لشركة Advocacy for Alleged Witches ، وهو البادئ بعقد النشاط ضد اضطهاد الساحرات في أفريقيا.

* الأصل المنشور في القرية العالمية الأفريقية في 10 يناير 2020. *

موارد إضافية / أخبار:

http://saharareporters.com/2020/01/11/group-advocates-against-persecution-witches-africa

الصورة عن طريق OOvinuchi Ejiohu

“No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.” – Aesop

ENGLISH

By Leo Igwe

The Advocacy for Alleged Witches (AfAW) hereby announces a Decade of Activism against Witch Persecution in Africa: 2020-2030. The main objective of this initiative is to create a witch hunting free Africa by sensitizing Africans on witch hunting and spearheading the advocacy for alleged witches in Africa within the next ten years.

To realize this objective, AfAW will engage in the following activities:

·      Share latest news on witchcraft allegation/witch persecution

·      Engage state and non state actors in the field of witchcraft accusation

·      Intervene to protect alleged witches, and to educate the accusers

·      Lobby local, national and regional and global institutions in tackling abuses that are linked to witch persecution and witch hunting

·      Cooperate with institutions with similar aims and objectives

·      Organize public education and enlightenment campaigns to reason people out of the misconceptions that drive witch persecution and other harmful traditional practices through trainings, workshops and seminars for various interest groups..  

AfAW uses a secular, humanist, skeptical and human rights approach to examine witchcraft narratives and address related abuses. AfAW’s campaign is founded on the principles that:

·      witchcraft is a myth and an imaginary crime which no one commits

·      attributions of causing harm through occult means are based on hearsay and misinformation, panic and anxieties, fear and superstition

·      witch persecution, killings and trials are forms of human rights abuses that should not be tolerated in the name of religion, culture or tradition.I urge all Africans as well as non Africans including all Africans in the diaspora to join efforts with us to achieve this important objective. Contribute to our Decade of anti-witch hunting programs and activities. Visit our web site: https://advocacyforallegedwitches.law.blog/.

Send us reports from your countries, communities and provinces.

Join our Facebook group: https://web.facebook.com/groups/760341817780783/. There is also a Whatsapp group that you can join. Otherwise email us at advocacyforallegedwitches@gmail.comnskepticleo@yahoo.com

Become an advocate for alleged witch today. A witch hunting free Africa is achievable.Leo Igwe is the chief executive officer of Advocacy for Alleged Witches and initiator of Decade of Activism against Witch Persecution in Africa.

FRENCH

2020-2030 : La Décennie d’Activisme contre la Persécution des Présumés Sorciers en Afrique.  

Par Leo Igwe

L’engagement pour la défense des Présumés Sorciers (connu anglais sous l’acronyme AfAW) lance par le biais de cette annonce La Décennie d’Activisme contre La Persécution des Présumés Sorciers en Afrique :2020-2030. L’objectif principal de cette initiative est la création d’une Afrique dénouée de chasses aux présumés sorciers à travers la sensibilisation des africains sur cette pratique et une campagne en faveur des présumés sorciers en Afrique dans les dix ans à venir.

          Ces objectifs vont se réaliser à travers les activités suivantes de l’AfAW:

·     Partager les informations les plus courantes sur les accusations/persécutions liées à la sorcellerie.

·      Engager les acteurs étatiques et non-étatiques pour qu’ils s’impliquent davantage dans la lutte contre les accusations de sorcellerie.

·      Intervenir pour protéger les victimes des accusations de sorcellerie et éduquer les accusateurs sur cette question.

·       Convaincre les institutions locales, nationales, régionales et globales pour les encourager à adresser les excès liés à la persécution des accusés de sorcellerie et la chasse aux présumés sorciers.

·       Travailler en coopération avec les institutions qui ont les objectifs similaires

·       Organiser les campagnes pour éduquer et sensibiliser le public sur les préjugées à la base de ces accusations et d’autres pratiques traditionnelles inhumaines à travers les formations, les séances de travail, et les séminaires destinés aux divers groupes d’intérêt.

L’AfAW emploie les méthodes séculaires, humanistes, sceptiques et les droits de l’homme pour interroger les narratives de sorcellerie et adresser les abus qui y sont liés :

·       La sorcellerie est un mythe et un crime imaginaire que nul ne peut commettre.

·       Les attributions de crimes commis sont basées sur l’ouï-dire et sur la désinformation, la panique, l’anxiété, la peur et la superstition. 

·       La persécution en raison de la sorcellerie, les tueries et les procès sont les formes d’abus des droits de l’homme qui ne devraient pas être tolérés au nom d’une quelconque religion, culture ou tradition.

J’appelle tous les africains et non-africains y compris dans la diaspora à se joindre à notre cause pour atteindre cet objectif capital. Je vous invite à contribuer à notre décennie des programmes et des activités pour la lutte contre la chasse aux présumés sorciers

Veuillez visiter notre site web: https://advocacyforallegedwitches.law.blog/.

Vous pouvez nous envoyer les rapports de vos pays, communautés ou régions. Souscrivez-vous massivement à notre page Facebook

https://web.facebook.com/groups/760341817780783/

Nous avons également un groupe WhatsApp auquel vous pouvez adhérer.

Nous sommes aussi joignables par mails advocacyforallegedwitches@gmail.comnskepticleo@yahoo.com

Devenez, dès aujourd’hui, un avocat pour un accusé de sorcellerie. Rendons possible une Afrique dénouée des chasses aux présumés sorciers.

Leo Igwe est le directeur général du Plaidoyer pour les Accusés de Sorcellerie et l’Initiateur de la Décennie d’Activisme contre La Persécution des Présumés Sorciers en Afrique.

HAUSA

2020-2030: Rage yawan tsangawama da Ta’addanci a Afirka.

Daga Leo Igwe
Kungiyar bayar da kariya ga mayu (AfAW) ta sanar da yanke hukunci na zama mai adawa da zalunci da tsangwamar maita da mayu a Afirka: 2020-2030.  
Babban makasudin wannan yunƙurin shine neman ‘yancin wadanda ake tsangwama da maita a Afirika da kuma wayar da kan ‘yan Afirka a kan su daina farautar mayu da kuma jagorantar gwagwarmayar ceton mutanen da ake zarginsu da zama mayu a Afirka a cikin shekaru goma masu zuwa.
Don cimma wannan buri, AfAW za ta shiga cikin ayyuka kamar haka:
Yada sabbin labarai a kan zargin maita.
Shiga cikin jerin  wadanda basu da hannu a fagen tuhumar maita da tsangwamar mayu.
Tsoma baki don kare zargin bokaye, da kuma ilmantar da wadanda ake zargi.
Kafa cibiyar kula da gida, kasa, yankuna da ma duniya baki daya don magance cin zarafin da ke da alaƙa da maita da mayu.
Yin aiki tare da wasu kungiyoyi da makamantansu
Bullo da tsarin koyar da jama’a da wayar da kai don fadakar da mutane game da kuskuren da ke haifar da maita da sauran al’adun gargajiya masu cutarwa ta hanyar horarwa, bita da kuma kara wa juna sani.
 AfAW za ta yi amfani da tsarin tunani na mutum mai hankali da sanin haƙƙin ɗan adam don bincika labarun maita da magance cin zarafin da suka shafi mayu. Gwagwarmayar AfAW an tsara shi ne bisa ka’idoji waɗanda sune kamar haka:
Maita almara ce da kuma mummunan abu wanda babu wanda ya aikata
Halayen haddasa lahani ta hanyar sihiri sun samo asali ne daga ji da fahimta, tsoro da damuwa, da camfi
 Zalunci, kashe-kashe, da fitina wata hanyace ta cin zarafin mutane da bai kamata a jure da sunan addini ko al’ada ba.
Ina kira ga dukkan ‘yan Afirka da ma wadanda ba’ yan Afirka ba wadanda suka hada da dukkan ‘yan Afirka a cikin kasashen waje da su hada hannu tare da mu domin cimma wadannan muhimman manufofi.  Ku bada gudummawa ga ayyukanmu na rage farautar mayu da tsangwamarsu.
 Ziyarci shafinmu a yanar gizon a kan: https://advocacyforallegedwitches.law.blog/.
 Ku aiko mana da rahotanni daga ƙasashenku, al’ummominku da lardunanku.
 Kasance tare da dandalin mu na Facebook: https://web.facebook.com/groups/760341817780783/
 Hakanan akwai kungiyar WhatsApp da zaku iya shiga.  In ba haka ba ku yi mana imel a kan tallarforallegedwitches@gmail.com;  nskepticleo@yahoo.com

IGBO

2020-2030: Iri Afọ i ji kpochapụ Ebubo, mmegbu na Igbu ndị echere na ha na-eri amusu na mba Afrika niile
                                                            Leo Igwe 
Site n’afọ a, ruo afọ iri na-abịa abịa, ndi otu wepụtara onwe ha ịhụ na  e melara ịhe niile na okwu gbasara ebubo, mmegbu na igbu ndị echere na ha na-eri amusu na mba Afrika niile, bụ otu a kpọrọ ‘The Advocacy For Alleged Witches’, ma ọ bụ AFAW n’aha mkpirisi, ejikerela ịlụ ọgụ kpụ ọkụ n’ọnụ megide ebubo iri amusu na igbu onye amusu.Ịhe e bu n’uche malite otu a bụ ịchụ okwu gbasara iri amusu ọsọ ụkwụeruala na mba Afrika niile, bụ ebe ihe a na-ehi udu nke ukwu ugbua.

Ajụjụ wee bụrụ, olee otu a ga-esi mee nke a? Ngwa, geenụ ntị.Otu a ga na-agbasa akụkọ niile metụtara ndị a na-ebo ebubo na ha bụ amusu, ma ọ bụ na ha na-etinye aka n’ihe gbasara iri amusu, ma  sitekwa na ya, kuzikweere ndị na eche udi echiche a, na o dighi uru nọ n’isi azu.
A ga-eme nke a, ma n’oge ochịchị ime obodo, steti, nakwa ala anyị niile, tinyekwara mba ofesi, tutu ya agazuo uwa niile.A ga-ehiwekwa nkuzi, ọgbakọ na mmụta di iche iche maka ndị niile nke a gbasara.A ga-eji ihe nchọpụta, nkuzi na mmuta ndị a wee na-arụtụ aka otu anyi niile siri bụrụ ndị otu mmadụ, na otu ọbara, sitekwa na ya luso okwu ebubo amusu a ọgụ.
A ga-ajụkwa ajụjụ ihe kpatara ndị mmadụ na chere na ndị ọzọ na-eri ha amusu, ma kapịakwa ya ọnụ.

A ga-eme ka ọha na eze mara na ebubo iri amusu bụ ebubo asị, na enweghi isi ma otu ma otu.A ga-kwado, lekọtaa, ma kpachapụrụ ndị niile eboro ebubo a anya puruiche. A ga-akọkwara ndị na-ebo ebubo iri amusu na ndị ha na-ebo, ihe dị njọ n’akụkọ ifo ndị a n’enweghi ebe ha hiwere isi.
Nke bụ eziokwu bụ na amusu na ihe ndị yiri ha, bụ akụko ashịrị, akụkọ ụgha, akụkọ ifo, ekworo, mmegbu, sim-sim-sim na ihe ndị ọzọ na-eso ha. Ha abughịkwa eziokwu, ma taa, ma echi.Ọ bụ ịhe n’ekwesịghị nnabata, ịhe mgbagwoju anya, echiche na obi ojoo, mmadụ iji ịhe di otu a atunyere mmadu ibe ya.Ọ na-akpata ụjọ, obi erughi ala, echiche na ndụ ọjọọ, iro, mkpọrọmasị, nkewa na ọnwụ ike n’etiti mmadụ na ibe ya. Ibo mmadụ ebubo amusu, igbu onye a sị na ọ bụ amusu na ịhe mkparị ndị ọzọ na-eso ya, abụghị atụmatụ onye nwere uche ma ọ bụ onye ji mmadụ ibe ya kpọrọ ihe.

Ya mere onye ọbụla ga-ejisie ike, tinye aka, lụọ ọgụ a, iji soro anyị nweta mmeri na ya.Ebubo iri Amusu ma ọ bụ igbu onye asị no obu amusu bụ ịhe jọgburu onwe ya.

Ka anyị wepụnụ aka enwe n’ofe tutu ọ ghọọ aka mmadụ.
Anyị na-akpoku ndị mba Afrika niile, tinyere ndị bi n’ala ndị ọzọ, ka ha soro anyi n’ọgụ a anyi ga-alu, megide ebubo iri amusu na ịhe ya na ya so eje. Igwurube chịkọtaa ụkwụ, ha agbawaa ite.Anyị nwere olile anya na tutu afọ iri a akụrụ ọnụ, anyị ga-enwe mmeri.
Gị chọọ ịkpọtụrụ anyị ma ọbụ i soro anyị, lee akara ozi ndị a.
advocacyforallegedwitches@gmail.comnskepticleo@yahoo.com

SPANISH

2020-2030: Década de activismo contra la persecución de brujas en África

Por Leo Igwe
La iniciativa Advocacy for Alleged Witches (Defensores de presuntas brujas, o AfAW por sus siglas en inglés) anuncia mediante la presente la Década de activismo contra la persecución de brujas en África: 2020-2030.

El objetivo principal de esta iniciativa es el de crear un África libre de cacería de brujas mediante la concientización de los africanos en cuanto la cacería de brujas, así como impulsar la defensa de presuntas brujas en África durante los próximos diez años.

Para lograr este objetivo, AfaW se involucrará en las siguientes actividades:

· Compartir las noticias más recientes relacionadas con acusaciones y cacería de brujas
· Involucrar a participantes tanto dentro como fuera del Estado en el campo de la acusación de brujería
· Intervenir para proteger a personas acusadas de brujería y educar a quienes las acusan
· Exigir a instituciones locales, nacionales, regionales y mundiales que luchen contra abusos relacionados con la persecución y cacería de brujas
· Cooperar con instituciones que tengan objetivos y metas parecidas
· Organizar campañas de educación pública y de información para razonar con las personas y alejarlas de aquellas ideas erróneas que promueven la cacería de brujas y otras prácticas tradicionales perjudiciales a través de entrenamiento, talleres y seminarios para varios grupos interesados.
AfAW trabaja bajo un enfoque secular, humanista, escéptico y de derechos humanos para examinar las narrativas sobre la brujería , así como para abordar abusos relacionados con esta.

La campaña de AfAW se basa en los siguientes principios:
· la brujería es un mito y un crimen imaginario que nadie comete
· las alegaciones de que ciertos daños fueron causados mediante el uso del ocultismo se basan en rumores y desinformación, pánico y ansiedades, y supersticiones
· la persecución, el asesinato y los juicios contra la brujas son tipo de abusos que atentan contra los derechos humanos y no deben ser tolerados en nombre de la religión, cultura o tradición.

Solicito urgentemente a todos los africanos, así como a personas de otras partes del mundo, e incluyendo a africanos en diáspora, a unirse a nuestros esfuerzos para alcanzar esta meta tan importante.

Contribuye con los programas y actividades de nuestra Década contra la cacería de brujas.

Visita nuestro sitio web: https://advocacyforallegedwitches.law.blog/.

Envíanos denuncias de tu país, comunidad o provincia.

Únete a nuestro grupo de Facebook: https://web.facebook.com/groups/760341817780783/.
También puedes unirte a nuestro grupo de Whatsapp.

O, si lo prefieres, envíanos un correo electrónico a advocacyforallegedwitches@gmail.com; nskepticleo@yahoo.com.

Únete a la defensa a favor de las supuestas brujas el día de hoy.

Es posible alcanzar un África libre de cacería de brujas.

Leo Igwe es el director ejecutivo de Defensores de presuntas brujas, e iniciador de la Década de activismo contra la persecución de brujas en África.

SWAHILI

Majeruhi wa imani za Uchawi, Nigeria

Wanaharakati dhidi ya wanaosingiziwa uchawi – The Advocacy for Alleged Witches (AfAW) wanatangaza muda wa muongo mmoja 2020 – 2030 wa juhudi dhidi ya kuua watu wanaosingiziwa ni wachawi Afrika: Lengo kuu la hatua hizi ni kuwa na Afrika ambayo mtu hatauawa kwa kusingiziwa ni mchawi, na kuwaelewesha Waafrika kuhusu athari za imani hizo na kuendeleza harakati za wale wanaokuwa wahanga kwa kusingiziwa, katika kipindi cha miaka 10. Kuweza kufanikisha hayo, AFAW itafanya yafuatayo:

• · Kutoa taarifa za wakati juu ya usingiziwaji uchawi na wahanga wa hayo.

• · Kuwahusisha wahusika wa serikali na wasio wa serikali juu ya suala la / imani ya kusingizia uchawi.

• · Kuingilia kati kuwalinda wanaosingiziwa kuwa ni wachawi na kuwaelimisha wanaowashuku na kuwahukumu wenzao kuwa ni wachawi.

• ·Kupenyeza ushawishi katika vyombo vya ngazi za wananchi kijijini na mtaani, kitaifa, kikanda na kidunia, kupambana dhidi ya unyanyasaji unaohusiana na kuwajeruhi wanaosingiziwa uchawi na wanaowasingizia wenzao kuwa ni wachawi.

• ·Kushirikiana na taasisi zenye malengo na madhumuni kama haya.

• ·Kufanya kampeni za kielimu, kifalsafa mwangaza kuwaelewesha watu kwa njia ya urasini-mantiki juu ya imani za ugiza zinazopelekea watu kuwajeruhi wanaowashuku ni wachawi, na tabia zinginezo za kijadi ambazo ni hatari. Kufanya yote haya kwa njia ya mafunzo, makongamano na semina katika makundi mbalimbali ya kijamii.

AfAW inatumia njia za zisizo za imani ya kidini (secular), ubinadamu, kushuku na haki za binadamu katika kuangalia masuala ya imani ya uchawi na kuelezea unyanyapaa na maonezi yahusianayo.

Hamna uchawi, uchawi ni hadithi tu isiyo na uhalisia na ni kosa la kusadikika ambalo hamna mtu analifanya.

· Yanayosemekana yanafanyika kwa njia za uchawi yanatokana na hadithi tu, za kusadikika na taarifa zisizo sahihi, mihemko, mashaka, hofu na imani za kishirikina.

Kuwaadhibu wachawi ikiwemo kuwaua kwa ajili ya imani za uchawi ni aina ya ukiukwaji wa haki za binadamu, hautakiwi kuvumiliwa katika jina la / kisingizio cha dini, utamaduni au desturi.

Nachukua fursa hii kuwaomba Waafrika wenzangu wote na wengineo, ikiwemo wale wanaoishi ughaibuni kujiunga na juhudi hizi ili tuweze kufanikisha malengo muhimu. Tuchangie wote – sote katika juhudi za muongo mmoja wa harakati dhidi ya imani ya kusaka na kuua wanaosingiziwa ni wachawi. Tembelea tovuti yetu: https://advocacyforallegedwitches.law.blog/ Tuletee taarifa toka nchini kwako, jamii yako, eneo lako.

Jiunge kwenye facebook: https://web.facebook.com/groups/760341817780783/. Pia kuna Whatsapp ambayo waweza kujiunga. Vinginevyo waweza pia kututumia barua pepe@advocacyforallegedwitches@gmail.com; nskepticleo@yahoo.com

Unaombwa kuwa Balozi/Mwanaharakati wa juhudi hizi, Afrika ambayo mtu hatawindwa, hatajeruhiwa au kusingiziwa ni mchawi yawezekana.

Leo Igwe wa Nigeria ni Mkuu na Mwongoza kampeni hii (ya AFAW) na pia ni Mwanzilishi wake. imetafsiriwa kwa Kiswahili na Nsajigwa Mwasokwa wa Jicho jipya -Think Anew, Tanzania.

YORUBA

ZULU

2020 -2030: Ishumi-nyaka Lokulwa Nokushushiswa Kwabanukwa Ngokuthakatha eZwenikazi laseAfrika

Ngu-Leo Igwe 

INhlangano eqqugquzela ukulwa nokushushiswa kwabasolwa ngobuthakathi imemezela ishumi-nyaka lobushoshozela, lelishumi-nyaka liqala kuwona lo ophezulu unyaka kuya weyishumi kusuka kuwo lo, kubhekwene nomkhuba wokuzingela nokushushisa abasolwa ngobuthakathi eZwenikazi laseAfrika.  Inhlosongqangi yalombhidlango ukufinyelelela usimweni la iZwekazi lase Afrika lingasenawo lomkhuba wokuzingela nokushushisa abasolwa ngobuthakathi; ngaloko ivule amehlo kuwo amaAfrika ngayo lensindabadala yokunukwa kwabantu besolwa ngobuthakathi; lo kube umbhidlango weshumi leminyaka ezayo ama Afrika azi ngokuthi kunalolubhubhane lokunukwa kwabantu besolwa ngobuthakathi.       

Nali-ke uhla lwemibhidlango ezoqhutshwa yiyo leNhlangano ukuze zifezeke lezizinhloso:

1.     Ukusatshalaliswa kolwazi ngezehlo zokunukwa kwabantu

2.     Ukubandakanya abakoHulumeni kanye nabangekho ebuHulumenini ababa neqhaza  ekunukweni kwabantu

3.     Ungenelela ukuvikeleni labo abanukwayo kanye nokufundisa laba abanuka abantu

4.     Ukunxenxa izakhiwo zemiphakathi, izizwe kanye nezomhlaba wonke imbala ekuwiseni lomkhuba wokunuka nokushushiwa kwabantu  ngenxa yesinsolo zobuthakathi

5.     Kube futhi ukubambisana nalezo zakhiwo ezinezinjongo nezinhloso zokulwa nalo mkhuba

6.     Ukuhlela ukufundiswa komphakathi kanye nokugqugquzela ukuvula abantu amehlo baphume kulembhudane  eyinkolelo-ze kanye neminye imikhuba elimazayo; loluhlelo lokufundisa lwenziwe ngezimbizo, ukuqeqesha ngisho nangemihlangazo yokucobelelana ngolwazi kanye nabo bonke abathintekayo nabanentshisekelo ngaloludaba lokunukwa kwabantu

LeNhlangano-ke isebenzisa amasu angacheme naSiko, angacheme naNkolo ancike eBuntwini nasekuhlaziyeni ulwazi kanye namaLungelo eSintu ukubhekisisa ubuthakathi kanye nokuhlukumezeka kwaBantu ngenxa yako. LeNhlangano –ke yesekelwe phezu kwalemigomo elandelayo:

·       Ubuthakathi inzwabethi eyicala lokuqagela; okungamampunge ukuthi kukhona into ekuthiwa ubuthakathi

Izinto eziholela ekuhlukumezekeni  kwabantu ngenxa yokunukelwa ubuthakathi zizalwa yinzwabethi nolwazi olungaphelele ngezimo ezithile; ukwethuka nexhala kanye nezinkolelo-ze.

·       Ukunukwa, ukushushiswa kanye nokubulawa kwabantu abasolwa ngobuthakathi kuwukulwa namalungelo abantu okungamele nakanye ukuthi kubekezelelwe egameni lenkolo, isiko kanye nenhlalompilo

Nginxenxa wonke amaAfrika nalabo abangewona amaAfrika kanye namaAfrika asabalele nomhlaba wonke ukuthi bafake ihlombe ukuze kufinyelelwe kulomgomo obaluleke kangaka.  Siyacela ukuthi wonke umuntu abambe iqhaza kulemibhidlango  yeshumi-nyaka yokulwa nokuzingelwa kwabasolwa ngobuthakathi.

Sicela niye ekhasini elithi: https://advocacyforallegedwitches.law.blog/. Nisithumelele imibiko ngalomkhuba emazweni eniwakheleyo, imiphakathi eniyakheleyo kanye nezifundazwe enizakheleyo

Ningajoyina nekhasi lika Facebook: https://web.facebook.com/groups/760341817780783; sekukhona noWhatsApp ongamjoyina. Kungenjalo ungavele uxhumane nathi kulama imeyili: advocacyforallegedwitches@gmail.comnskepticleo@yahoo.com

Sukuma ube ngumkhulumeli wabantu abanukwa ngobuthakathi! Sibambisene singagcina sesenze iZwekazi laseAfrika langaphinde laba nokunukwa kwabantu ngokuthakatha!

(UMnumzane Leo Igwe nguye phela oyisikhulu esiphezulu soMbhidlango wokukhulumela labo abanukwayo enguye futhi umsunguli wawo loMbhidlango weshumi-nyaka lokulwa nokushushiswa kwabantu banukelwa ubuthakathi eZwenikazi lase Afrika

Published by advocacyforallegedwitches

An advocacy organization devoted to helping individuals charged with witchcraft.

2 thoughts on “2020-2030: Decade of Activism Against Witch Persecution in Africa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: